“موسیقی مجموعه “من ها

posted in Audio

“موسیقی مجموعه “من ها

1 comment

  1. به وجود و حضور هنرمندى چون شما در كشورم افتخار مى كنم و از اينكه مى بينم هنوز هستن افرادى كه به خودْ بودن اهميت ميدن رنگ دنيارو برام قشنگ تر مى كنه. هميشه باشيد و بدرخشيد. سبز، برقرار و مثل هميشه پيروز باشيد. ?

Leave a Reply to نگار Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 3 =