Interview of YANIS KHELOUFI with Ali Sabouki

ترجمه متن مصاحبه علي سبوكي و یونس خِلوف با مجله فرانسوی زبان ویللو الجزيره

آگوست ٢٠١٦

پرتره های علی سبوکی افسونی را فاش می سازد که ما را، ساعت ها بدون آنکه بدانیم چرا، به دیدن عکس ها وادار می کند. حالات بدن، چهره و نگاه ها، پرتره های دوران رنسانس ایتالیا را به خاطر می آورد. علی این سبک از هنر را در نور، ترکیب بندی و رنگ ها بسیار غنی، اصیل، خالص و رمزآلود می یابد؛ ”هربار که به آثار دوره رنساس ایتالیا می نگریم، وادار به تفکر می شویم و هرچه بیشتر درک می کنیم، بیشتر تحت تاثیر قرار می گیریم. شاید من متاثر از هنر دوره رنساس هستم.”
اما برتری آثار او نمایش فرهنگ و هنر شرقی است.
روح هایی که توسط علی سبوکی ثبت شده اند، ظریف، آسیب پذیر و گاهی ترحم برانگیز، به طرزی تناقض وار وجود ندارند. گویی این افراد واقعا در آنجا نبوده اند. عکس های بدون روح نیز، هنوز سرشار از احساس هستند.
پرتره های او فضایی غریب را نمایان می سازد با جنبه هایی از شاعرانگی، احساسات و فولکلور. “من معتقدم که انسان مدرن از حقیقت خود که دارای عمق و خلوص است دور شده است. چیزی که من سعی دارم به عنوان هنرمند نشان دهم ، مفهوم جدیدی از انسان است. شاید دیدن عکس های من، مردم را به سمت حقیقت راستین خود هدایت کند و باعث شود تا درک بهتری از زندگی داشته باشند.”
جادوی پرتره های او، نتیجه کار قابل توجه بر روی دست هاست. “همیشه گفته می شود که چشم ها دروغ نمی گویند، ولی به نظر من این دست ها هستند که هرگز دروغ نمی گویند.”
در بسیاری از پرتره های او، دست ها پیام مخصوصی را در بر دارند. “اگر شما به تاریخ بشریت نگاه کنید، خواهید دید که همیشه دست ها در هنر و مخصوصا در آیین ها نقش مهمی را دارند. گویی دست ها قویا به معنویت و دین مرتبط هستند.”

“من فکر می کنم که حالات دست، احساسی عمیق در خود دارند و اغلب از چهره ها مهم ترند.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − three =